Kondisi Kependudukan


Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Hasil registrasi penduduk diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangli pada tahun 2012 sebanyak 233.405 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 220.000 jiwa meningkat di Tahun 2014 menjadi 221.300 jiwa, tahun 2015 sebanyak 222.600 jiwa dan pada tahun 2016 sebanyak 223.800 jiwa dengan laju untuk tahun 2012-2016 sebesar 0,55%, dengan kepadatan rata-rata 411 jiwa/km2, sex rationya adalah 102,5.


Mutasi Penduduk
Mutasi penduduk disebabkan oleh kelahiran, kematian dan perpindahan baik yang masuk maupun yang keluar wilayah. Berdasarkan data registrasi penduduk Kabupaten Bangli tahun 2008 tercatat jumlah kelahiran sebanyak 2.140 orang, kematian sebanyak 1.285 orang. Sedangkan penduduk yang masuk ke Kabupaten Bangli sebanyak 963 orang dan yang keluar dari Kabupaten Bangli sebanyak 936 orang.


Tenaga Kerja
Penduduk usia kerja yang dimaksud disini adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja sekurang-kurangnya satu jam sehari secara berturut-turut dalam seminggu. Mereka terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan bukan angkatan kerja. Perbandingan penduduk yang tergolong angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dikenal sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2016 TPAK Kabupaten Bangli sebesar 82,70 %.